Azylové domy - Charita Přerov

Unikátní identifikátor sociální služby: 8002376

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Přerov

Adresa poskytovatele:

Šířava 1295
75002 Přerov
okr. Přerov
Olomoucký kraj

IČO:

45180270

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ivana Zatloukalová

Adresa:

Kroměřížská 198
75201 Kojetín
okr. Přerov
Olomoucký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2022

Cílová skupina klientů:

  • rodiny s dítětem/dětmi matky starší 18 let s dětmi do 18 let, v případě studia do 26 let

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 7

7 lůžek pro matky a 10 lůžek pro děti (dle kapacity pokoje)

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Kroměřížská 198, 75201 Kojetín, okr. Přerov, Olomoucký kraj

E-mail: ad@prerov.charita.cz

Telefon: 730589232

Webová adresa: www.prerov.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2022932 900 Kč
20231 545 600 Kč
Partners Financial Services