Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Židovská obec Olomouc

Unikátní identifikátor sociální služby: 7737756

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Židovská obec Olomouc

Adresa poskytovatele:

Komenského 862
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

IČO:

41031717

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Židovská obec Olomouc

Vedoucí zařízení:

 

Adresa:

Komenského 862
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 8. 2012 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 8. 2012

Cílová skupina klientů:

  • senioři ohrožení sociálním vyloučením se zvláštním zřetelem na osoby bez přeživší holocaust, zejména žijící

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 9:00 - 11:00
  • Úterý: 9:00 - 11:00
  • Čtvrtek: 9:00 - 11:00
  • Pátek: 9:00 - 11:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 5

Kapacita ambulantní formy služby je 5 uživatelů v jednom dni, dle harmonogramu, který určí poskytovatel. Maximální kapacita je 40 uživatelů celkem, v případě společných akcí v místě poskytovatele je k

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Středa: 14:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 5

Okamžitá kapacita je 1 uživatel.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Komenského 862, 77900 Olomouc, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

E-mail: kehila@kehila-olomouc.cz

Telefon: 585223119

Webová adresa: http://www.kehila-olomouc.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

18. 2. 2014Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services