Odlehčovací služby - Domov pro seniory Sloupnice

Unikátní identifikátor sociální služby: 7708534

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Domov pro seniory Sloupnice

Adresa poskytovatele:

č.p. 258
56553 Sloupnice
okr. Svitavy
Pardubický kraj

IČO:

00854255

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Sloupnice

Vedoucí zařízení:

Mgr. Kateřina Millichová

Adresa:

č.p. 258
56553 Sloupnice
okr. Svitavy
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Od 55 let věku.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2021

Cílová skupina klientů:

  • osoby s chronickým onemocněním Osoby s chronickým onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stav
  • senioři Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak peč

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 2

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: č.p. 258, 56553 Sloupnice, okr. Svitavy, Pardubický kraj

E-mail: domov@ddsloupnice.cz

Telefon: 465549116

Webová adresa: www.ddsloupnice.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

31. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2021770 000 Kč
2022365 000 Kč
Partners Financial Services