Odlehčovací služby - Zet-My, z.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 7367225

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Zet-My, z.s.

Adresa poskytovatele:

Náves Svobody 706
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

IČO:

08802335

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

ZET

Vedoucí zařízení:

Mgr. Naděžda Škrabalová

Adresa:

Náves Svobody 706
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

Zařízení poskytuje službu:

7. 4. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- děti předškolního věku (4 - 6 let), mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let)

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2021

Cílová skupina klientů:

 • osoby s kombinovaným postižením 1) kombinace mentálního postižení a dalšího přidruženého postižení (např. tělesného, zrakového, sluc

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Sobota: 8:00 - 16:00 - pouze soboty a neděle v lichém týdn
 • Neděle: 8:00 - 16:00 - pouze soboty a neděle v lichém týdn

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

okamžitá skupinová kapacita

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 12:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody v č
 • Úterý: 12:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody v č
 • Středa: 12:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohodyv ča
 • Čtvrtek: 12:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody v č
 • Pátek: 8:00 - 16:00 - a dále dle individuální dohody v ča
 • Sobota: 8:00 - 17:00 - pouze soboty a neděle v sudém týdnu
 • Neděle: 8:00 - 17:00 - pouze soboty a neděle v sudém týdnu

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

okamžitá individuální kapacita

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Náves Svobody 706, 77900 Olomouc, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

E-mail: zet-my@seznam.cz

Telefon: 722152030

Webová adresa: www.zet-my.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 11. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20212 129 500 Kč
20222 264 400 Kč
20233 968 100 Kč
Partners Financial Services