Azylové domy - Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac

Unikátní identifikátor sociální služby: 7256732

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Orlická 2893
40011 Ústí nad Labem
okr. Ústí nad Labem
Ústecký kraj

IČO:

44555270

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

Vedoucí zařízení:

Bc. Jarmila Nováková

Adresa:

Orlická 2893
40011 Ústí nad Labem
okr. Ústí nad Labem
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • osoby bez přístřeší Služba je určena ženám s dětmi, těhotným ženám a ženám, které mají dítě svěřeno do péče a jejich sit

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 16

Kapacita je 16 dospělých osob a maximálně 35 dětí. Službu lze poskytnout dospělé osobě s maximálně 4 dětmi.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Orlická 2893, 40011 Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem, Ústecký kraj

E-mail: info@orlicka.cz

Telefon: 472774230

Webová adresa: www.orlicka.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2008Odkaz
1. 1. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2018Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

12. 8. 2015Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

29. 9. 2010Ano
27. 8. 2015Ano

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

29. 9. 2010V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010512 000 Kč
2011510 000 Kč
2015751 000 Kč
2016850 000 Kč
20171 021 200 Kč
20181 180 000 Kč
20191 311 000 Kč
20221 070 300 Kč
Partners Financial Services