Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

Unikátní identifikátor sociální služby: 7203556

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

U botanické zahrady 828
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

IČO:

08243867

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc

Vedoucí zařízení:

Mgr. Pavla Matyášová

Adresa:

U botanické zahrady 828
77900 Olomouc
okr. Olomouc
Olomoucký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2021

Cílová skupina klientů:

 • rodiny s dítětem/dětmi - rodiny s dítětem/dětmi s ohroženým příznivým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 12:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

denní a okamžitá kapacita: 1 klient (rodina)

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 19:00
 • Úterý: 7:00 - 19:00
 • Středa: 7:00 - 19:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 19:00
 • Pátek: 7:00 - 19:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

denní kapacita: 4 klienti (rodiny); okamžitá kapacita: 1 klient (rodina); počet smluv: 30

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: U botanické zahrady 828, 77900 Olomouc, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

E-mail: reditelka.olomouc2@ranapece.cz

Telefon: 774734035

Webová adresa: www.ranapece.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

15. 8. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20211 497 600 Kč
20221 195 300 Kč
20232 098 500 Kč
Partners Financial Services