Odlehčovací služby - Centrum sociálních služeb Tloskov

Unikátní identifikátor sociální služby: 7075874

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

č.p. 1
25756 Neveklov
okr. Benešov
Středočeský kraj

IČO:

00640841

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum sociálních služeb Tloskov

Vedoucí zařízení:

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.

Adresa:

č.p. 1
25756 Neveklov
okr. Benešov
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je určena uživatelům od 6 do 64 let věku.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • osoby s mentálním postižením a) 7-18 let, je-li žadatel osobou s těžkým až středním mentálním postižením a současně plně imobilní

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 10

v jeden okamžik mohou službu čerpat současně maximálně 2 děti (tj. 7-18let) a 3 imobilní dospělí uživatelé dané služby

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: č.p. 1, 25756 Neveklov, okr. Benešov, Středočeský kraj

E-mail: centrum@tloskov.cz

Telefon: 317740111

Webová adresa: http://www.tloskov.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

2. 1. 2017Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

23. 11. 2016Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

20. 1. 2016Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services