Denní stacionáře - Oblastní charita Polička

Unikátní identifikátor sociální služby: 7073146

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Oblastní charita Polička

Adresa poskytovatele:

Vrchlického 16
57201 Polička
okr. Svitavy
Pardubický kraj

IČO:

49325515

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Denní stacionář

Vedoucí zařízení:

Milena Nedělová, DiS.

Adresa:

Vrchlického 10
57201 Polička
okr. Svitavy
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 8. 2021 - Neurčeno

Název zařízení:

Denní stacionář

Vedoucí zařízení:

Milena Nedělová, DiS.

Adresa:

Vrchlického 22
57201 Polička
okr. Svitavy
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

15. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je určena pro uživatele od 14 let.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby s mentálním postižením osoby se středním až těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 15:00
 • Úterý: 7:00 - 15:00
 • Středa: 7:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
 • Pátek: 7:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 8

* Okamžitá kapacita 8 klientů.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vrchlického 10, 57201 Polička, okr. Svitavy, Pardubický kraj,

Adresa: Vrchlického 22, 57201 Polička, okr. Svitavy, Pardubický kraj

E-mail: ds@pol.hk.caritas.cz

Telefon: 734683073

Webová adresa: www.policka.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

15. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

15. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

27. 10. 2014Ne

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

8. 6. 2011V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
3. 10. 2011Následná Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010700 000 Kč
2011600 000 Kč
2015830 000 Kč
2016838 000 Kč
2017920 000 Kč
20181 324 000 Kč
20191 376 000 Kč
20201 637 000 Kč
20212 065 000 Kč
20222 087 000 Kč
Partners Financial Services