Centra denních služeb - Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Unikátní identifikátor sociální služby: 7041080

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Rooseveltova 716
41201 Litoměřice
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

IČO:

46768041

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum denních služeb

Vedoucí zařízení:

Bc. Markéta Veselá

Adresa:

Rooseveltova 716
41201 Litoměřice
okr. Litoměřice
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována osobám ve věku od 18 do 64 let věku. Služba není určena osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

  • osoby s kombinovaným postižením Služba není určena pro osoby s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Pondělí: 7:00 - 15:00
  • Úterý: 7:00 - 15:00
  • Středa: 7:00 - 15:00
  • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
  • Pátek: 7:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 25

Jedná se o kapacitu okamžitou. Při práci s jednotlivcem: 7, při práci se skupinou: 25/ 7 pracovníků.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Rooseveltova 716, 41201 Litoměřice, okr. Litoměřice, Ústecký kraj

E-mail: cds@diakonieltm.cz

Telefon: 416733585, Telefon: 774120002

Webová adresa: http://www.diakonieltm.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 4. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

19. 9. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20102 057 000 Kč
20112 060 000 Kč
20151 830 000 Kč
20162 007 300 Kč
20171 833 459 Kč
20182 805 000 Kč
20193 213 800 Kč
20203 858 400 Kč
20214 197 100 Kč
20224 216 300 Kč
20234 574 800 Kč
Partners Financial Services