Azylové domy - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Unikátní identifikátor sociální služby: 6897228

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Boženy Němcové 188
58001 Havlíčkův Brod
okr. Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina

IČO:

15060233

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod

Vedoucí zařízení:

Mgr. Adéla Bělunková

Adresa:

Boženy Němcové 188
58001 Havlíčkův Brod
okr. Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina

Zařízení poskytuje službu:

1. 5. 1994 - Neurčeno

Název zařízení:

Charitní domov Humpolec

Vedoucí zařízení:

Mgr. Adéla Bělunková

Adresa:

Školní 730
39601 Humpolec
okr. Pelhřimov
Kraj Vysočina

Zařízení poskytuje službu:

1. 5. 1994 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 5. 1994

Cílová skupina klientů:

  • oběti domácího násilí těhotné ženy a matky /v CHD Humpolec i otcové/ s dítětem/dětmi
  • osoby v krizi těhotné ženy a matky (v CHD Humpolec i otcové) s dítětem/dětmi pokud se jedná o osoby v nepříznivé

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 40

změna od 1. 6. 2016: Celkem 40 osob, v každém zařízení je kapacita 20 lůžek (v obou zařízeních máme 6 pokojů - bytů, tzn., že můžeme ubytovat 6 dospělých + jejich děti)

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Boženy Němcové 188, 58001 Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina,

Adresa: Školní 730, 39601 Humpolec, okr. Pelhřimov, Kraj Vysočina

E-mail: domov@charitahb.cz, E-mail: byty@charitahb.cz

Telefon: 569431149, Telefon: 731604744, Telefon: 569420353

Webová adresa: http://www.hb.charita.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

22. 1. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2021Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 12. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

20. 8. 2013 Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015628 000 Kč
2016432 000 Kč
20222 063 000 Kč
Partners Financial Services