Kontaktní centra - Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s

Unikátní identifikátor sociální služby: 6399348

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Hradecká 650
74601 Opava
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

IČO:

47812052

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Krizové a kontakní centrum "Pod slunečníkem"

Vedoucí zařízení:

Mgr. Kateřina Králová

Adresa:

Hradecká 650
74601 Opava
okr. Opava
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 11. 1999 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od 15 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 11. 1999

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
 • Úterý: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
 • Středa: 14:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
 • Pátek: 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 20

Klienti mají možnost pobývat v Kontaktní místnosti a využívat služeb po celou provozní dobu. Kapacita je tedy závislá na délce pobytu jendotlivých klientů. Uživatelé nealkoholových drog, jejich rodič

Počet kontaktů (10 min. jednání): 30

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 17:00 - 20:00
 • Středa: 16:00 - 19:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 15

Počet kontaktů (10 min. jednání): 15

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Hradecká 650, 74601 Opava, okr. Opava, Moravskoslezský kraj

E-mail: k.centrum@seznam.cz

Telefon: 553718487

Webová adresa: www.podslunecnikem.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

17. 5. 2014Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 6. 2009Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

15. 6. 2009V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
10. 4. 2018Základní Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010500 000 Kč
2011440 000 Kč
2015519 000 Kč
2016519 000 Kč
2017674 000 Kč
2018800 000 Kč
2019862 000 Kč
2020920 000 Kč
20211 137 000 Kč
20221 125 000 Kč
Partners Financial Services