Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Člověk v tísni, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 6168559

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Člověk v tísni, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Šafaříkova 635
12000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

25755277

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Člověk v tísni, o.p.s.

Vedoucí zařízení:

Bc. Václav Kučera

Adresa:

Vltavská 3101
15000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

18. 10. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Sociální služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi bez ohledu na věk pečujících osob.

Od kdy se služba poskytuje:

18. 10. 2021

Cílová skupina klientů:

 • rodiny s dítětem/dětmi Posláním služby je vyhledávání, motivace a poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:30
 • Úterý: 9:00 - 17:30
 • Středa: 9:00 - 17:30
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:30
 • Pátek: 9:00 - 17:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

Počet klientů 2 je maximální okamžitá kapacita. Kapacita služby se odvíjí od počtu úvazků uvedených v pověření k výkonu sociální služby.( K 1.1.2023 službu poskytují 2 pracovnice v přímé práci s celko

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vltavská 3101, 15000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: vaclav.kucera@clovekvtisni.cz

Telefon: 777782066

Webová adresa: www.clovekvtisni.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services