Odlehčovací služby - Sociální služby města Hradec Králové, z.ú.

Unikátní identifikátor sociální služby: 6100874

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Československé armády 408
50003 Hradec Králové
okr. Hradec Králové
Královéhradecký kraj

IČO:

10956719

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Odlehčovací služba

Vedoucí zařízení:

Mgr. Robert Černý

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

27. 6. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- osoby od 18 let věku

Od kdy se služba poskytuje:

27. 6. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby se zdravotním postižením Osoby s vazbou na město Hradec Králové a okolí.
  • senioři Osoby s vazbou na město Hradec Králové a okolí.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 35

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: info@socialnisluzbyhk.cz

Telefon: 731135647

Webová adresa: www.socialnisluzbyhk.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

27. 6. 2022Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

27. 6. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

27. 6. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20228 910 472 Kč
Partners Financial Services