Denní stacionáře - Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 5387786

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

28. října 1155
40502 Děčín
okr. Děčín
Ústecký kraj

IČO:

71235868

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Denní stacionář DOMINO

Vedoucí zařízení:

Bc. Lucie Písaříková

Adresa:

Žerotínova 200
40502 Děčín
okr. Děčín
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 9. 2019 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována osobám od 16 let věku (od 1.1.2023 od 15 let) bez omezení horní věkové hranice.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním pouze do 31.12.2022
 • osoby se zdravotním postižením služba je výhradně určena osobám s poruchou autistického spektra s možností dalšího přidruženého pos

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 15:00
 • Úterý: 7:00 - 15:00
 • Středa: 7:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
 • Pátek: 7:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 3

Jedná se o kapacitu okamžitou. Počet klientů při práci s jednotlivcem: 2 (od 1.1.2023 = 3) nebo počet klientů při práci se skupinou: 10/2 pracovníci (do 31.12.2022)

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Žerotínova 200, 40502 Děčín, okr. Děčín, Ústecký kraj

E-mail: vedouci3@cssdecin.cz

Telefon: 739769229

Webová adresa: www.cssdecin.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2009Odkaz
1. 1. 2008Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

20. 2. 2018Odkaz
1. 9. 2019Odkaz
1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

20. 2. 2018Odkaz
1. 9. 2019Odkaz
1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010460 000 Kč
2011460 000 Kč
2015729 000 Kč
201614 700 Kč
2017609 900 Kč
2018656 000 Kč
2019908 700 Kč
2020944 700 Kč
20211 027 700 Kč
20221 032 300 Kč
20231 579 900 Kč
Partners Financial Services