Osobní asistence - Hornomlýnská, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 5094785

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Hornomlýnská, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

01615939

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Hornomlýnská,o.p.s. - centrum FILIPOVKA

Vedoucí zařízení:

Lucie Petrů, DiS.

Adresa:

Filipova 2013
14800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 9. 2005 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba se poskytuje pro věkovou kategorii 3 - 18 let. včetně.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 9. 2005

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 30

Uvedený počet je maximální okamžitý počet uživatelů s uzavřenou smlouvou. Sociální služba je poskytována v Praze a v okresech Praha - východ a Praha - západ. Roční kapacita dle Pověření k poskytování

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Filipova 2013, 14800 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: info@hornomlynska.cz, E-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz (sociální pracovnice), E-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz (vedoucí služby)

Telefon: 271910328, 733710402

Webová adresa: http://hornomlynska.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

8. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

11. 9. 2018Ne

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

24. 8. 2010V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20101 070 000 Kč
20111 501 000 Kč
20152 062 700 Kč
20162 146 100 Kč
20172 691 600 Kč
20183 643 000 Kč
20193 785 900 Kč
20204 353 800 Kč
20214 313 400 Kč
2022646 000 Kč
Partners Financial Services