Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Adresa poskytovatele:

č.p. 89
33554 Žinkovy
okr. Plzeň-jih
Plzeňský kraj

IČO:

49180312

Statutární orgán:

ředitelka: Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Právní forma:

Příspěvková organizace

Kontaktní údaje:

E-mailová adresa: dks@dkszinkovy.cz

Telefonní číslo: 371593121, 371593196

Webová stránka: http://www.dkszinkovy.cz

Zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Poskytovaná služba:

Adresa:

č.p. 89
33554 Žinkovy
okr. Plzeň-jih
Plzeňský kraj

Vedoucí zařízení:

Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová

Partners Financial Services