Domovy pro seniory - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 4752879

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

70873241

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory v Domě sociálních a zdravotních služeb u Vršovického nádraží

Vedoucí zařízení:

Blanka Sládková

Adresa:

U vršovického nádraží 1547
10100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 4. 2012 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 4. 2012

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 47

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: U vršovického nádraží 1547, 10100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: sladkova@csop10.cz, E-mail: vedouciuvn@csop10.cz

Telefon: 277011701, Telefon: 734441476

Webová adresa: www.csop10.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 9. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 5. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

9. 12. 2009V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20101 822 000 Kč
20151 669 000 Kč
20161 035 000 Kč
20175 677 000 Kč
20183 120 000 Kč
20194 201 000 Kč
20217 008 000 Kč
Partners Financial Services