Denní stacionáře - Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 4525297

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Barvířská 495
43401 Most
okr. Most
Ústecký kraj

IČO:

00831212

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Adresa:

Jiřího Wolkera 404
43401 Most
okr. Most
Ústecký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Sociální služba je poskytována od 18 let do 54 let věku s ukončenou školní docházkou.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby s kombinovaným postižením Služba je poskytována klientům s ukončenou školní docházkou.
 • osoby s mentálním postižením Služba je poskytována klientům s ukončenou školní docházkou.
 • osoby s tělesným postižením Služba je poskytována klientům s ukončenou školní docházkou.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 7:00 - 15:00
 • Úterý: 7:00 - 15:00
 • Středa: 7:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 15:00
 • Pátek: 7:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 11

okamžitá kapacita ambulnatní formy: počet klientů při práci s jednotlivcem: 2 počet klientů při práci se skupinou: 11/2pracovníci účinnosti kapacity od 01. 07. 2016

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Jiřího Wolkera 404, 43401 Most, okr. Most, Ústecký kraj

E-mail: makovcova@msss-most.cz

Telefon: 724102906, Telefon: 476700364

Webová adresa: www.msss-most.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

2. 2. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

12. 2. 2015Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

30. 10. 2017Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010128 000 Kč
2011350 000 Kč
2015341 000 Kč
2016327 100 Kč
2017272 800 Kč
2018511 500 Kč
2019613 800 Kč
2020800 000 Kč
2021929 000 Kč
2022933 200 Kč
2023930 000 Kč
Partners Financial Services