Odlehčovací služby - Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Unikátní identifikátor sociální služby: 4415569

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

V Sídlišti 347
33022 Zbůch
okr. Plzeň-sever
Plzeňský kraj

IČO:

00411949

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Vedoucí zařízení:

Mgr. Dagmar Terelmešová

Adresa:

V Sídlišti 347
33022 Zbůch
okr. Plzeň-sever
Plzeňský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 9. 2014 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 9. 2014

Cílová skupina klientů:

  • osoby s kombinovaným postižením Cílovou skupinou jsou uživatelé, kteří ukončili povinnou školní docházku, žijí trvale v rodinném pro
  • osoby s tělesným postižením Cílovou skupinou jsou uživatelé, kteří ukončili povinnou školní docházku, žijí trvale v rodinném pro
  • osoby se zdravotním postižením Cílovou skupinou jsou uživatelé, kteří ukončili povinnou školní docházku, žijí trvale v rodinném pro

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 10

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: V Sídlišti 347, 33022 Zbůch, okr. Plzeň-sever, Plzeňský kraj

E-mail: info@centrumzbuch.cz

Telefon: 377830611

Webová adresa: www.centrumzbuch.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 10. 2016Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 10. 2016Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services