Odlehčovací služby - Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Unikátní identifikátor sociální služby: 4260844

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Křenová 219
60200 Brno
okr. Brno-město
Jihomoravský kraj

IČO:

00426296

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Odlehčovací služby

Vedoucí zařízení:

Ivana Holásková

Adresa:

Ondřeje Veselého 471
62700 Brno
okr. Brno-město
Jihomoravský kraj

Zařízení poskytuje službu:

20. 5. 2009 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Odlehčovací služba je poskytována osobám od 27 let věku. Věkové kategorii dospělí (27 - 64 let) je poskytována pouze v terénní formě. Věkové kategorii mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let) je služba poskytována v pobytové i terénní formě.

Od kdy se služba poskytuje:

20. 5. 2009

Cílová skupina klientů:

 • osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služba je poskytována osobám se zdravotním postižením pouze v terénní formě.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 11

Maximální okamžitá kapacita.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 16:00
 • Úterý: 8:00 - 16:00
 • Středa: 8:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 16:00
 • Pátek: 8:00 - 16:00
 • Sobota: 8:00 - 16:00
 • Neděle: 8:00 - 16:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Maximální okamžitá kapacita.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Ondřeje Veselého 471, 62700 Brno, okr. Brno-město, Jihomoravský kraj

E-mail: cck@cck-brno.cz

Telefon: 538752021, Telefon: 538752122, Telefon: 734863770 (mobil)

Webová adresa: www.cck-brno.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 12. 2015Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 8. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 4. 2016Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

5. 4. 2011V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010189 000 Kč
201170 000 Kč
2015449 100 Kč
2016503 000 Kč
2017930 500 Kč
20181 079 900 Kč
20191 844 700 Kč
20201 674 700 Kč
20212 102 000 Kč
20222 687 200 Kč
Partners Financial Services