Odborné sociální poradenství - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.Okresní výbor Kolín

Unikátní identifikátor sociální služby: 3875079

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Sluneční 76
28002 Kolín
okr. Kolín
Středočeský kraj

IČO:

61883000

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

SPCCH v ČR, o.s.

Vedoucí zařízení:

PhDr. Milan Kořínek

Adresa:

Sluneční 76
28002 Kolín
okr. Kolín
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

17. 12. 2013 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

17. 12. 2013

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

  • Úterý: 10:00 - 12:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

uvedená kapacita - 4 klienti za den

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Sluneční 76, 28002 Kolín, okr. Kolín, Středočeský kraj

E-mail: spcchkolin@seznam.cz, E-mail: korinek.phdr@seznam.cz

Telefon: 724063187

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

28. 7. 2016Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

17. 12. 2013Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services