Odborné sociální poradenství - Zařízení sociální intervence Kladno

Unikátní identifikátor sociální služby: 3789317

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Jana Palacha 1643
27201 Kladno
okr. Kladno
Středočeský kraj

IČO:

71234489

DIČ:

CZ71234489

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Manželská a rodinná poradna Kladno

Vedoucí zařízení:

Mgr. Olga Scheinpflugová

Adresa:

Jana Palacha 1643
27201 Kladno
okr. Kladno
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Název zařízení:

Psychologická poradna pro dorost

Vedoucí zařízení:

Mgr. Olga Scheinpflugová

Adresa:

Jana Palacha 1620
27201 Kladno
okr. Kladno
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 15:00
 • Úterý: 8:00 - 15:00
 • Středa: 8:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 15:00
 • Pátek: 8:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 9000

okamžitá (konzultace 30 min) 9 klientů, roční 9 000 konzultací, 350 klientů

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Jana Palacha 1643, 27201 Kladno, okr. Kladno, Středočeský kraj,

Adresa: Jana Palacha 1620, 27201 Kladno, okr. Kladno, Středočeský kraj

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz

Telefon: 312292344 (Manželská a rodinná pradna Kladno), Telefon: 312292339 (Psychologická poradna pro dorost)

Webová adresa: http://www.zsi-kladno.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

28. 5. 2007Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20101 575 000 Kč
20111 400 000 Kč
20151 511 400 Kč
20162 052 300 Kč
20172 793 200 Kč
20183 197 700 Kč
20194 444 600 Kč
20204 643 000 Kč
20215 166 700 Kč
20224 886 100 Kč
Partners Financial Services