Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - YMCA Praha

Unikátní identifikátor sociální služby: 3522501

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

YMCA Praha

Adresa poskytovatele:

Na Poříčí 1041
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

26529122

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

NZDM Decima

Vedoucí zařízení:

Anna Švarcová, DiS.

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

20. 5. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6 až 19 let.

Od kdy se služba poskytuje:

20. 5. 2021

Cílová skupina klientů:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy trávící čas na Praze 10

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 13:00 - 18:00
 • Úterý: 13:00 - 18:00
 • Středa: 13:00 - 18:00
 • Čtvrtek: 13:00 - 18:00
 • Pátek: 14:00 - 18:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 30

maximální denní kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 3800

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 14:00 - 19:00
 • Úterý: 14:00 - 19:00
 • Středa: 14:00 - 19:00
 • Čtvrtek: 14:00 - 19:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 20

maximální denní kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 1200

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: praha@ymca.cz

Telefon: 775317814, Telefon: 732179042

Webová adresa: www.praha.ymca.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

20. 5. 2021Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services