Odborné sociální poradenství - Za sklem o.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3433603

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Za sklem o.s.

Adresa poskytovatele:

Sedmdesátá 7055
76001 Zlín
okr. Zlín
Zlínský kraj

IČO:

22901531

DIČ:

CZ22901531

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Za sklem o.s. - Zlín

Vedoucí zařízení:

Bc. Kateřina Nábělková

Adresa:

Sedmdesátá 7055
76001 Zlín
okr. Zlín
Zlínský kraj

Zařízení poskytuje službu:

16. 9. 2019 - Neurčeno

Název zařízení:

Za sklem o.s. - Praha Máchova

Vedoucí zařízení:

Mgr. Zdeňka Cibulková

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

25. 1. 2022 - Neurčeno

Název zařízení:

Za sklem o.s. - Brno

Vedoucí zařízení:

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

26. 1. 2023 - Neurčeno

Název zařízení:

Za sklem o.s. - Olomouc

Vedoucí zařízení:

Mgr. Jan Nykl

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

26. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • bez omezení věku

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 9. 2014

Cílová skupina klientů:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby s jiným zdravotním postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby s kombinovaným postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby s mentálním postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby s tělesným postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby se sluchovým postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby se zdravotním postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby se zrakovým postižením služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s
 • rodiny s dítětem/dětmi služba je poskytována osobám, které pečují nebo se podílejí na péči o lidi s poruchou autistického s

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 16:30 - Brn
 • Úterý: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 16:30 - Zlí
 • Středa: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 16:30 - Brn
 • Čtvrtek: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 16:30 - Brn
 • Pátek: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 14:00 - Zlí

Maximální kapacita

Počet klientů: 8

Okamžitá kapacita (Zlín - 2 klienti, Praha Máchova - 2 klienti, Olomouc - 2 klienti, Brno - 2 klienti).

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 16:30 - Brn
 • Úterý: 8:00 - 16:30 - Zlín, Praha - Máchova,, 9:00 - 16:3
 • Středa: 8:00 - 16:30 - Zlín, Praha - Máchova, 9:00 - 16:30
 • Čtvrtek: 8:00 - 16:30 - Zlín, Praha - Máchova, 9:00 - 16:30
 • Pátek: 8:00 - 16:30 - Praha - Máchova, 9:00 - 14:30 - Brn

Maximální kapacita

Počet klientů: 4

Okamžitá kapacita (Zlín - 1 klient, Praha Máchova - 1 klient, Olomouc - 1 klient, Brno - 1 klient).

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Sedmdesátá 7055, 76001 Zlín, okr. Zlín, Zlínský kraj,

E-mail: poradna@zasklem.com, E-mail: osppraha@zasklem.com, E-mail: ospolomouc@zasklem.com, E-mail: ospbrno@zasklem.com

Telefon: 606480969 (Praha Máchova), Telefon: 603816230 (Zlín), Telefon: 731396290 (Brno), Telefon: 603849096 (Olomouc)

Webová adresa: www.zasklem.com

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

26. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

26. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015631 000 Kč
2016662 000 Kč
20192 176 403 Kč
20216 706 040 Kč
202211 244 912 Kč
Partners Financial Services