Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Člověk v tísni, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3378458

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Člověk v tísni, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

Šafaříkova 635
12000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

25755277

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Člověk v tísni, o.p.s.

Vedoucí zařízení:

Bc. Václav Kučera

Adresa:

Vltavská 3101
15000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

18. 10. 2021 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Sociální služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6-20 let.

Od kdy se služba poskytuje:

18. 10. 2021

Cílová skupina klientů:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6-20 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situa

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 9:00 - 17:30, 10:30 - 16:30 - individuální konzul
 • Úterý: 10:30 - 19:00, 13:00 - 15:30 - klub, 16:00 - 18:00
 • Středa: 10:30 - 19:00, 13:00 - 15:30 - klub, 16:00 - 18:00
 • Čtvrtek: 10:30 - 19:00, 13:00 - 15:30 - klub, 16:00 - 18:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 16

Okamžitá kapacita vyjadřuje maximální prostorovou kapacitu služby v jednom okamžiku při práci ve skupině. Kapacita se odvíjí od počtu pracovníků v přímé práci v daný okamžik. Maximální kapacita jednoh

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Úterý: 9:30 - 18:00
 • Středa: 9:30 - 18:00
 • Čtvrtek: 9:30 - 18:00
 • Pátek: 8:00 - 14:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 8

Maximální kapacita jednoho pracovníka pro práci se skupinou je 8 osob (uživatelé a zájemci o službu). Kapacita se odvíjí od počtu pracovníků v přímé práci v daný okamžik. Počet klientů 1 je maximální

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Vltavská 3101, 15000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: vaclav.kucera@clovekvtisni.cz

Telefon: 777782066

Webová adresa: www.clovekvtisni.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services