Osobní asistence - Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 3151466

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Kostelní náměstí 3172
70200 Ostrava
okr. Ostrava-město
Moravskoslezský kraj

IČO:

48804517

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA

Vedoucí zařízení:

Bc. Jolana Goluchová

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2002 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

od 1 do 30 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2002

Cílová skupina klientů:

  • osoby s kombinovaným postižením včetně osob s poruchami autistického spektra.
  • osoby se zdravotním postižením Uživatelem služby OASA se může stát osoba do 30 let věku se zdravotním postižením a jejíž situace vy

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet klientů: 46

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: oasa@prorodiny.cz

Telefon: 775644245

Webová adresa: www.prorodiny.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

8. 2. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

24. 10. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

10. 12. 2008V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20102 400 000 Kč
20112 500 000 Kč
20153 296 000 Kč
20163 590 000 Kč
20176 304 000 Kč
20187 744 000 Kč
20198 856 000 Kč
202011 374 000 Kč
202112 997 000 Kč
202216 927 000 Kč
Partners Financial Services