Domovy pro seniory - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 2181992

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

70873241

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory, Zvonkova

Vedoucí zařízení:

PhDr. Markéta Lindová

Adresa:

Zvonková 2902
10600 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2003 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2003

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 33

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Zvonková 2902, 10600 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: lindova@csop10.cz, E-mail: vedoucizvon@csop10.cz

Telefon: 272173033, Telefon: 734219978

Webová adresa: www.csop10.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 4. 2021Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 5. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010200 000 Kč
20161 497 000 Kč
20174 352 000 Kč
20184 026 000 Kč
20194 136 000 Kč
20214 245 000 Kč
Partners Financial Services