Terénní programy - Husitské centrum o. p. s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 1974234

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Husitské centrum o. p. s.

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

26486971

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

OK TERÉN

Vedoucí zařízení:

Bc. Irena Kardová

Adresa:

Roháčova 1305
13000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

3. 10. 2022 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Terénní program pracuje s osobami v nepříznivé sociální situaci či osobami ohroženými sociálním vyloučením

Od kdy se služba poskytuje:

3. 10. 2022

Cílová skupina klientů:

  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Terénní program monitoruje rizikové lokality v Praze a pracuje s lidmi žijícími na ubytovnách a v so
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy V rizikových lokalitách se setkáváme s řadou sociálně patologických jevů: pouliční kriminalita, vand
  • etnické menšiny Služba je poskytována převážně romské komunitě na uzemí hlavního města Prahy.

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

  • Úterý: 13:00 - 17:00
  • Středa: 13:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 1

Maximální okamžitá kapacita 1 klient. Skupinová maxmální kapacita je 8 klientů.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Roháčova 1305, 13000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: lucie.haskova@husitskecentrum.cz

Telefon: 605860906

Webová adresa: https://komunitnikostel.cz/ok-poradna?scrollo=komunitni-teren

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

3. 10. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

3. 10. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services