Telefonická krizová pomoc - Linka bezpečí, z.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 1842029

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Linka bezpečí, z.s.

Adresa poskytovatele:

Ústavní 95
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

61383198

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Linka bezpečí

Vedoucí zařízení:

Mgr. Kateřina Lišková

Adresa:

Ústavní 95
18100 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 9. 1994 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 9. 1994

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet kontaktů (10 min. jednání): 450

Uvedený počet je maximální denní kapacita služby.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Ústavní 95, 18100 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: info@linkabezpeci.cz (kancelář), E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (služba)

Telefon: 266727976 (kancelář), Telefon: 116111 (služba)

Webová adresa: www.linkabezpeci.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

30. 11. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

18. 12. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

5. 5. 2016Ano

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20103 734 000 Kč
20113 360 000 Kč
201510 353 000 Kč
201610 933 000 Kč
201916 073 170 Kč
202121 970 000 Kč
202222 413 862 Kč
Partners Financial Services