Azylové domy - Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace

Unikátní identifikátor sociální služby: 1671610

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Česká 320
74221 Kopřivnice
okr. Nový Jičín
Moravskoslezský kraj

IČO:

60798891

DIČ:

CZ60798891

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Azylový dům

Vedoucí zařízení:

Bc. Lenka Štěpánová

Adresa:

Horní 1113
74221 Kopřivnice
okr. Nový Jičín
Moravskoslezský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 7. 1994 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 7. 1994

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 23

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Horní 1113, 74221 Kopřivnice, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

E-mail: azyl.dum@sssmk.cz

Telefon: 556812811

Webová adresa: www.sssmk.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 6. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015631 000 Kč
2016839 000 Kč
2022136 000 Kč
Partners Financial Services