Odborné sociální poradenství - SANANIM z.ú.

Unikátní identifikátor sociální služby: 1449259

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

SANANIM z.ú.

Adresa poskytovatele:

Ovčí hájek 2549
15800 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

IČO:

00496090

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Case management v adiktologické ambulanci

Vedoucí zařízení:

Bc. Tomáš Vejrych

Adresa:

Žitná 1574
11000 Praha
okr. Hlavní město Praha
Hlavní město Praha

Zařízení poskytuje službu:

1. 4. 2017 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

starší 15 let

Od kdy se služba poskytuje:

1. 11. 2017

Cílová skupina klientů:

Nevyplněno

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 12:00 - 20:00
 • Úterý: 9:00 - 13:00
 • Středa: 9:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 1

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Typ formy:

Terénní

Časový rozsah

 • Úterý: 12:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 17:00
 • Pátek: 9:00 - 17:00

Maximální kapacita

Počet intervencí (30 min. jednání): 1

Uvedený počet je maximální okamžitá kapacita služby.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Žitná 1574, 11000 Praha, okr. Hlavní město Praha, Hlavní město Praha

E-mail: klinika@sananim.cz

Telefon: 724521913

Webová adresa: www.sananim.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 9. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

14. 10. 2019Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Partners Financial Services