Azylové domy - Oblastní spolek ČČK Beroun

Unikátní identifikátor sociální služby: 1250666

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Oblastní spolek ČČK Beroun

Adresa poskytovatele:

Bezručova 928
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

IČO:

00425737

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Azylový dům Berounka

Vedoucí zařízení:

Renáta Roubalová

Adresa:

Bezručova 928
26601 Beroun
okr. Beroun
Středočeský kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2001 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)
  • mladší děti (7 –10 let)
  • starší děti (11 – 15 let)
  • dorost (16 – 18 let)
  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2001

Cílová skupina klientů:

  • osoby bez přístřeší v naší službě tato skupina znamená matky s dětmi, které nemají vzhledem k své situaci jinou možnost
  • osoby v krizi V rámci služby azylového ubytování funguje také služba na krizovém lůžku pro ženy

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Pobytová

Časový rozsah

Nevyplněno

Maximální kapacita

Počet lůžek: 44

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Bezručova 928, 26601 Beroun, okr. Beroun, Středočeský kraj

E-mail: cckberoun@o2active.cz

Telefon: 311611725

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 12. 2007Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2007Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

27. 3. 2012Ne

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

19. 5. 2008V plném rozsahu Zobrazit výsledek inspekce
10. 2. 2010Následná Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2010821 000 Kč
2011615 000 Kč
2015692 300 Kč
2016966 000 Kč
20221 958 500 Kč
Partners Financial Services