Centra denních služeb - Charita Zábřeh

Unikátní identifikátor sociální služby: 1125474

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

Charita Zábřeh

Adresa poskytovatele:

Žižkova 7
78901 Zábřeh
okr. Šumperk
Olomoucký kraj

IČO:

42766796

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Charita Zábřeh - Oáza - centrum denních služeb

Vedoucí zařízení:

Miloslava Kolegarová, DiS.

Adresa:

Žižkova 7
78901 Zábřeh
okr. Šumperk
Olomoucký kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2007 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

- dorost (16 - 18 let), mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 70 let)

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby s kombinovaným postižením Jedná se o osoby s PAS v lehkém pásmu postižení, které jsou schopné slovně komunikovat, pohybují se
 • osoby s mentálním postižením Jedná se o dospělé osoby v lehkém až středním pásmu mentálního postižení, které jsou schopné slovně

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 6:45 - 14:00
 • Úterý: 6:45 - 14:00
 • Středa: 6:45 - 14:00
 • Čtvrtek: 6:45 - 14:00
 • Pátek: 6:45 - 14:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 2

- okamžitá kapacita 2 klienti - denní kapacita 10 klientů (kapacita pro osoby upoutané na invalidní vozík je 1 klient/den a kapacita pro osoby s lehčím typem kombinovaného postižení - poruchou autisti

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: Žižkova 7, 78901 Zábřeh, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

E-mail: oaza@charitazabreh.cz

Telefon: 583412587

Webová adresa: www.charitazabreh.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

9. 11. 2007Odkaz
1. 12. 2008Odkaz
9. 1. 2009Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

5. 2. 2020Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

9. 7. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Inspekce evidované u sociální služby

Datum šetření:

Typ inspekce:

19. 9. 2018Základní Zobrazit výsledek inspekce

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

20101 350 000 Kč
20111 004 000 Kč
20151 533 700 Kč
20161 931 700 Kč
20173 161 300 Kč
20182 655 000 Kč
20192 480 400 Kč
20202 450 200 Kč
20212 558 700 Kč
20222 131 700 Kč
20234 314 000 Kč
Partners Financial Services