Sociálně terapeutické dílny - TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Unikátní identifikátor sociální služby: 1103016

Poskytovatel sociální služby

Název poskytovatele:

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Adresa poskytovatele:

nebyla zveřejněna

IČO:

26223210

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

TyfloCentrum Brno, o.p.s., Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Vedoucí zařízení:

RNDr. Hana Bubeníčková

Adresa:

nebyla zveřejněna

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2023 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Nevyplněno

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2007

Cílová skupina klientů:

 • osoby s kombinovaným postižením jedná se o osoby s více vadami, z nichž jedno je těžké zrakové postižení, nejsou však zajišťovány do
 • senioři jedná se o skupinu seniorů, kteří trpí těžkou zrakovou vadou, vzhledem k tomu, že mezi těžce zrakově

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:30 - 12:00, 12:30 - 16:00
 • Úterý: 9:00 - 12:30, 13:00 - 16:30
 • Středa: 9:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
 • Čtvrtek: 9:00 - 12:30, 13:00 - 16:30
 • Pátek: 9:00 - 12:30, 13:00 - 14:30

Maximální kapacita

Počet klientů: 8

maximální okamžitá kapacita klientů

Kontakty

Kontakty na zařízení:

E-mail: hapatelier@centrumpronevidome.cz

Telefon: 774715099

Webová adresa: http://www.centrumpronevidome.cz/hapatelier

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Datum:

Příloha:

13. 10. 2017Odkaz

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

15. 9. 2022Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015116 600 Kč
2016549 700 Kč
2022576 500 Kč
Partners Financial Services