Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Bystré

Unikátní identifikátor sociální služby: 1081219

Poskytovatel sociální služby

Adresa poskytovatele:

Školní 319
56992 Bystré
okr. Svitavy
Pardubický kraj

IČO:

75007932

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Informace o zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Centrum sociálních služeb Bystré - sociálně terapeutické dílny

Vedoucí zařízení:

Mgr. Ivo Musil

Adresa:

nám. Na podkově 6
56992 Bystré
okr. Svitavy
Pardubický kraj

Zařízení poskytuje službu:

1. 1. 2015 - Neurčeno

Informace o sociální službě

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Doplňující informace k věkové skupině:

Služba je poskytována klientům od 18 do 65 let.

Od kdy se služba poskytuje:

1. 1. 2015

Cílová skupina klientů:

 • osoby s kombinovaným postižením lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kteří mohou mít tělesné postižení
 • osoby s mentálním postižením lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením

Formy poskytování služeb

Typ formy:

Ambulantní

Časový rozsah

 • Pondělí: 8:00 - 15:00
 • Úterý: 8:00 - 15:00
 • Středa: 8:00 - 15:00
 • Čtvrtek: 8:00 - 15:00
 • Pátek: 8:00 - 15:00

Maximální kapacita

Počet klientů: 20

Jedná se o okamžitou kapacitu.

Kontakty

Kontakty na zařízení:

Adresa: nám. Na podkově 6, 56992 Bystré, okr. Svitavy, Pardubický kraj

E-mail: cssbystre@cssbystre.cz

Telefon: 468001115

Webová adresa: http://www.cssbystre.cz

Plán finančního zajištění sociálních služeb

Příloha tohoto typu není u služby evidována.

Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2023Odkaz

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Datum:

Příloha:

1. 1. 2022Odkaz

Kontrola plnění registračních podmínek

Datum:

Uložené opatření:

12. 6. 2018Ne

Dotace ze státního rozpočtu

Rok dotačního řízení:

Částka dotace:

2015790 000 Kč
2017238 000 Kč
2018495 000 Kč
20191 140 000 Kč
20222 673 000 Kč
Partners Financial Services