Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Adresa poskytovatele:

Polní 252
68201 Vyškov
okr. Vyškov
Jihomoravský kraj

IČO:

00226556

Statutární orgán:

Ředitelka: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

DIČ:

DIČ poskytovatele nebylo uvedeno

Právní forma:

Příspěvková organizace

Kontaktní údaje:

E-mailová adresa: info@socialnisluzbyvyskov.info

Telefonní číslo: 517333100

Webová stránka: http://www.socialnisluzbyvyskov.cz

Zařízení poskytovatele

Název zařízení:

Domov pro seniory

Poskytovaná služba:

Adresa:

Polní 252
68201 Vyškov
okr. Vyškov
Jihomoravský kraj

Vedoucí zařízení:

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA

Název zařízení:

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Poskytovaná služba:

Adresa:

Čtvrtníčkova 114
68201 Vyškov
okr. Vyškov
Jihomoravský kraj

Vedoucí zařízení:

Bc. Dana Zemanová

Partners Financial Services